çarqat

çarqat
is. köhn. Böyük baş yaylığı. Səba xanım bu sözləri dedikdən sonra ipək çarqatını kənara ataraq boynundakı yara yerlərini göstərdi. M. S. O.. Vəliqulu içəri girən kimi Zeynəb bir baxdı oğlunun üzünə . . və sağ əlilə çarqatını gözlərinin üstə aparan kimi Vəliqulu başa düşdü ki, anası ağlayır. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • püsdmahi — (Ordubad) torlu (çarqat). – Atam mənə püsdmahi çərqət aldı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sərbənd — f. baş örtüyü, yaylıq, çarqat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bürünmək — qayıd. 1. Özünü bir şeylə bürümək; örtünmək. Şala bürünmək. – Qaydasıdır, qara çarqat bürünür; Siyah, zülfün ucu yerdən sürünür. Q. Z.. Xoş məsəldir bu kim, palasə bürün; Getsə hər yanə el, o yanə sürün. S. Ə. Ş.. Kəblə Fərəculla evin qapı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dizlik — is. 1. Kişilərin şalvar altından geydikləri (əsasən ağdan tikilən) alt tuman. Yasavul şalvarını çiyninə atmış, ağ dizlikdə yollarda toza bata bata sürünürdü. S. R.. . . Dizliklərimi yamayır, çarıqlarımı təmizləyir. M. C.. 2. Qadınların üstdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyürd — is. məh. Üzərində xırda düyünlər və toz kimi nöqtələr şəklində naxışı olan çarqat. Bir az yaşlı qadınlar tünd rəngli xaralardan paltar geyib, başlarına da düyürdü kəlağayıdan çalma çalardılar. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gülüstan — is. <fars.> Güllük, çiçəklik, gülzar; qızıl güllük. Ol güli xəndanı görmək mümkün olsaydı mənə; Səntək, ey bülbül, gülüstanə güzar etməzmidim? F.. Zeynəb bu gülüstanı, bu çarqat kimi sərilmiş lalələri və çiçəkləri görcək yorulmağını unudub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəsabə — is. Köhnə zamanlarda qadın paltarının yuxarısından aşağıya doğru uzanan bəzəkli yaxalıq. Ətəkliyi altun, qəsabəsi zər; Çəhrayı çarqat qəddə bərabər. M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saçaq — is. 1. Bir şeyin (adətən pərdənin, paltarın və s. nin) kənarları boyunca tikilən çox sıx, sallanan sap telləri. Xalçanın saçaqlarını düzəltmək. Şalın saçaqları. Pərdəyə saçaq tikmək. – Libasın əlvandır, çarqat narıncı; Saçaqlar yaraşır… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şiləyi — sif. köhn. Şilədən tikilmiş. Köhnə çarqat, köhnə ağ çit arxalıq və köhnə solmuş şiləyi dizlik – övrətin libası budur. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərrin — sif. <fars.> 1. klas. Qızıldan düzəldilmiş, qızıldan qayrılmış. Dev Reyhanı bir zərrin taxt üzərində qoyub, üzərinə gülab səpib burnuna müşkü ənbər iyi verdikdə Reyhan huşa gəlib, özünü devlərin yanında gördü. (Nağıl). Dövrü bir bəzmdir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”